Publicerad: 11 oktober 2018

Vem kan vara utförare av kulturskoleverksamhet?

Den 24 augusti arrangerade SKL i samverkan med Kulturskolerådet och Statens kulturråd en seminariedag med fokus på de erfarenheter som gjorts i kommuner som testat alternativa utförare för kulturskoleverksamhet.

De kommunala kulturskoleverksamheterna svarar för en betydande del av det kulturutbud som erbjuds barn och unga och möjliggör eget kulturutövande. Civilsamhällets organisationer, tillsammans med folkbildningen och privata företag, har dock kommit att spela en allt viktigare roll som utvecklingskraft.

Under seminariet berättar Nacka kommun, Uppsala kommun och Lunds kommun om hur de arbetar med andra aktörer som utförare eller komplement till kommunala verksamheterna. Frågor som tas upp handlar om olika sätt att organisera kulturskoleverksamhet, juridik aspekter samt regelverk kring upphandling och bidrag. Hur kan fler aktörer bidra till förnyelse och ett bredare utbud av kulturformer?

Medverkande

 • Peter Gustavsson, Ordförande i kulturnämnden, Uppsala kommun
 • Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör, Nacka kommun
 • Christian Halberg, Kulturskolan Lund
 • Lars Kolmodin, SKL
 • Linda Ahlford, SKL
 • Malin Palm, Statens kulturråd
 • Torgny Sandgren, kulturskolerådet
 • Moderator: David Berjlund, journalist.

Informationsansvarig

 • Linda Ahlford
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot