Publicerad: 19 juni 2017

Skola, förskola

SKL driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingssatsningar.

Klassrumsundervisning i engelska för barn i de yngre åldrarna

Bristande fakta och myter är vanliga i skoldebatten. Det kan leda till dåliga förslag och felaktiga åtgärder.

Elev på skolgård

Är du politiker, ledande tjänsteman, rektor eller förskolechef? På Skolriksdagen träffar du kollegor som - precis som du - leder och styr skolan.

Elever står framme vid tavlan och redovisar.

Det är kommunerna och inte staten som har bäst kunskap om elevernas och skolornas unika förutsättningar.

Illustration Öppna jämförelser

Öppna jämförelser: Grundskola (läsår 2015/16) är den andra rapporten för 2016 och bygger på Skolverkets statistik om elevernas resultat.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

SKL:s skolblogg

Tjänster

SKL tycker

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot