Publicerad: 11 december 2017

Registerkontroll för anställning

Personer som erbjuds arbete eller praktik inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister innan de får börja sitt arbete eller sin praktik.

Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexuella och andra grova brott. Det är Rikspolisstyrelsen som lämnar ut utdrag ur belastningsregistret och det är den som söker anställning eller praktik eller tilldelas arbete som ska söka ett registerutdrag och visa upp det.

Arbetsgivare är skyldig att genomföra registerkontrollen.

Blankett: Begäran om utdrag från belastningsregistret (Polisen)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot