Publicerad: 15 december 2017

Fråga och svar

Hur säkrar vi upp våra avtal för skolans alla it-tjänster?

Alla skolans it-tjänster, från enstaka appar och tilläggsprogram till lärplattformar och elevregister - hur säkrar vi upp avtalen och ansvaret mellan beställare (oss) och leverantörerna så att vi vet att personuppgifter hanteras korrekt?

Svar: Hur avtalen ska se ut beror på vilka krav ni har på informationen som hanteras i tjänsterna och hur ni klassat den. Det kan bland annat handla om hur tillgänglig ni vill att informationen ska vara, men också vilka lagrum ni har att förhålla er till (kommande dataskyddsförordning, arkivlag, skollag) och hur personuppgifter ska hanteras.

Kraven på de som är personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av it-tjänster där personuppgifter hanteras) blir tydligare i och med dataskyddsförordningen. Den del av avtalet som reglerar hantering av personuppgifter kallas för biträdesavtal. Det är här ni definierar ansvaret mellan er som beställare och leverantören.

Inom kort kommer det att publiceras en biträdesavtalsmall.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot