Publicerad: 15 december 2017

Fråga och svar

Hur ser mitt ansvar som rektor ut?

Svar: Som rektor behöver du säkerställa att dina medarbetare är förtrogna med den nya lagstiftningen och följer kommunens/skolhuvudmannens framtagna riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Det behövs säkerligen också rutiner och eventuella fortbildningsinsatser för hur ni arbetar dels med dataskydd/informationssäkerhet och dels hur ni agerar när ni vill använda nya it-tjänster i verksamheten där personuppgifter hanteras.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot