Publicerad: 15 december 2017

Fråga och svar

Kan en lärares e-post begäras ut av till exempel elever och vårdnadshavare?

Svar: Ja, enligt dataskyddsförordningens rätt till information och tillgång har den registrerade rätt att få information om vilka behandlingar som görs och ändamålet med behandlingen och på vilken grund så här är det viktigt med ordning och reda, att e-post gallras och arkiveras som de ska, enligt dokumenthanteringsplan till exempel.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot