Publicerad: 15 december 2017

Fråga och svar

Kan en lärares underlag för betygssättning begäras ut?

Kan en lärarens underlag för betygssättning ingå i utdrag som kan begäras ut? När bedömningen är gjord och material som underlag sparas, kan det begäras ut då?

Svar: Ja, enligt dataskyddsförordningens rätt till information och tillgång har den registrerade rätt att få information om vilka behandlingar som görs och ändamålet med behandlingen och på vilken grund så här är det viktigt med ordning och reda, att material och information gallras och arkiveras som de ska, enligt dokumenthanteringsplan till exempel.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot