Publicerad: 15 december 2017

Fråga och svar

Kan vårdnadshavare kräva att få ett registerutdrag om sitt barn?

Svar: Ja, enligt dataskyddsförordningens rätt till information och tillgång har den registrerade rätt att få information om vilka behandlingar som görs och ändamålet med behandlingen och på vilken grund och som vårdnadshavare till omyndiga barn har vårdnadshavaren rätt att få till exempel ett registerutdrag.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot