Publicerad: 15 december 2017

Fråga och svar

Kommer SKL att hjälpa till att bedöma leverantörernas avtal?

Kommer SKL att hjälpa till att bedöma leverantörernas avtal utifrån ett personuppgiftsperspektiv eller ska varje skolhuvudman göra sin egen bedömning om avtalet håller?

Svar: Som personuppgiftsansvarig och beställare av en it-tjänst måste skolhuvudmannen alltid göra en egen bedömning, dokumentera, ta fram avtal och se till att riktlinjer förankras i verksamheten.

En grundregel är att det alltid bör vara beställaren som tar fram avtal, inte leverantören. När det gäller globala leverantörer är detta inte alltid möjligt, varvid en särskild bedömning bör göras och dokumenteras. SKL uppmuntrar samverkan mellan skolhuvudmän i bedömningen av olika leverantörers avtal för att underlätta för alla parter.

Gå gärna med i SKL:s samarbetsrum för att diskutera och starta samverkan kring frågorna.

Information kring samarbetsrummet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot