Publicerad: 15 december 2017

Fråga och svar

Vad räknas som register och hur ska de förvaras?

Av alla register och listor som finns i skolans värld, vilka behöver rapporteras in och hur ska de förvaras?

Svar: All behandling av personuppgifter ska finnas i någon form av registerförteckning. Denna förteckning kan dels finnas centralt på förvaltningen, men även lokalt på skolorna till exempel hos skolledning, beroende på vilka rutiner din kommun valt att arbeta efter.

En registerförteckning behöver i sig inte vara så avancerad. Det handlar om att tala om ändamålet med all den behandling som utförts som man har ansvar för.

Mall för registerförteckning (under punkt 4) 

Exempel

En klasslista med namn, adress, personnummer = ett register som innehåller personuppgifter och som behöver finnas med i en förteckning

En grupplista med för- och efternamn, telefonnummer samt klass/grupp = ett register som innehåller personuppgifter och som behöver finnas med i en förteckning

En lista med förnamn och resultat på diagnoser, läxförhör etc. = ett register som innehåller personuppgifter och som behöver finnas med i en förteckning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot