Publicerad: 15 december 2017

Fråga och svar

Vem är ansvarig för att upprätta riktlinjer och rutiner?

Vem är ansvarig för att det upprättas tydliga riktlinjer för hantering av personuppgifter i skolan/förskolan och vem är skyldig att anmäla om uppgifter hanteras felaktigt?

Svar: Det är den personuppgiftsansvarige som är formellt utpekad som ytterst ansvarig för detta, men det praktiska arbetet att ta fram rutiner och riktlinjer delegeras oftast ut i organisationen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot