Publicerad: 27 juni 2019

Skriva sig till lärande (STL)

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som, enligt forskning, ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Sedan 2016 ges utbildning i Skriva sig till lärande via SKL. Anmälan till läsåret 2019/2020 öppnar under mars månad.

Den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understödjs av digital teknik och digitala arenor. Modellen baseras på framgångsfaktorer för lärande och den digitala tekniken används för att fungera som hävstång för att förstärka det som har positiv effekt på elevers lärande.

Denna kombination av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater tack vare de kompensatoriska möjligheter som tekniken ger. Skriva sig till lärande är väl förankrat i kunskapskraven i läroplanen.

Den forskning som gjorts på modellen visar att Skriva sig till lärande förbättrar skolresultaten. Det ger även ökad likvärdighet mellan könen då pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat.

Forskningsresultat och erfarenheter Skriva sig till lärande

Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

I utbildningen som ges via SKL arbetar lärare under ett läsår med att fördjupa sig inom de olika delarna i STL-cirkeln för att stärka sin undervisning och anamma modellens förhållningssätt. Lärarnas utmaning blir att under utbildningens gång nå en förändring av andra ordningen och förändra sin undervisning.

Nästa omgång av utbildningen i STL startar i september 2019. Utbildningen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser och samtliga ämnen.

Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

Informationsansvarig

  • Cecilia Gustafsson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot