Publicerad: 11 december 2017

Forskningsresultat och erfarenheter Skriva sig till lärande

Den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande (STL) ger bättre elevresultat. Likvärdigheten mellan könen ökar, pojkarnas prestationer förbättras markant och spridningen mellan elevernas resultat minskar.

Sedan 2011 har den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, kontinuerligt bedrivits som kommunövergripande fortbildning för lärare i Sollentuna kommun. Under årens gång har STL-modellen utvecklats och beprövats. En pilotstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro Universitet visar att STL-modellen leder till dokumenterat förbättrade elevresultat. Elevernas läshastighet blir högre, elever skriver längre och mycket mer utvecklade texter redan i årkurs ett.

Forskningsstudie: Improving literacy skills through learning reading by writing

En uppföljande forskningsstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro Universitet, visar i korthet att modellen leder till ökad likvärdighet mellan könen samt att pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat.

Forskningsstudie: Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict- enhanced collaboration

Ökad användning av STL i landets kommuner

Under 2016 arrangerade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utbildning inom STL för lärare från elva kommuner i Sverige: Eslöv, Falköping, Gävle, Järfälla, Karlstad, Lidingö, Malmö, Nacka, Sigtuna, Skellefteå och Sollentuna.

För att möta efterfrågan kommer SKL med start hösten 2017 att erbjuda kursen inom STL via blended learning på bred front till landets kommuner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot