Publicerad: 30 augusti 2017

Utmärkelserna Guldtrappan och Guldäpplet

I syfte att främja skolans digitalisering samverkar SKL kring ett antal utmärkelser och stipendier.

Utmärkelsen Guldtrappan

Guldtrappan är en utmärkelse för kommuner och huvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Syftet är att uppmärksamma de som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering. Ett viktigt mål med utmärkelsen är också att sprida exempel runt om i landet, att lära av varandra och dela med sig av utmaningar och möjligheter.

Bakom utmärkelsen Guldtrappan står bland andra SKL, Skolverket, Vinnova och stiftelsen DIU, (Datorn i utbildningen). 2017 är tredje året utmärkelsen delas ut.

Fem skolhuvudmän fick Guldtrappan 2017

De nominerade 2017 (PDF, nytt fönster)

Besök hos de nominerade 2016

Stipendiet Guldäpplet

Nu har över 100 lärare från hela landet nominerats till lärarpriset Guldäpplet. Lärarstipendiet delas ut årligen till en eller flera lärare som förnyat undervisningen med stöd av digitalisering, arbeta inkluderande och för att bidra till kollegernas kompetensutveckling.

Tre finalister presenteras i samband med Bokmässan i slutet av september och slutgiltig vinnare koras den 30 oktober på Skolforum.

Guldäpplet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot