Publicerad: 9 januari 2018

LIKA, it-tempen för skola och förskola

LIKA, it-tempen för skola och förskola, är ett verktyg som ska underlätta arbetet med digitaliseringen i skolan/förskolan. Verktyget är ett stöd för rektor, förskolechef och förvaltning att fokusera på rätt saker, att prioritera insatser och aktiviteter.

Om LIKA, it-tempen för skola och förskola

Verktyget består av tre delar: skattning, sammanfattning och handlingsplan. Rektorerna/förskolecheferna gör skattningen, får en sammanfattning och ett förslag på handlingsplan baserat på skattningen. Handlingsplanen kan användas både i det praktiska arbetet och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Verktyget LIKA, it-tempen för skolan och förskola

Bakgrund till verktyget LIKA

Sommaren 2013 ingick SKL och regeringen en överenskommelse om 2,8 miljoner kronor för att höja tempot i digitaliseringen av offentlig sektor. Ett av initiativen i överenskommelsen rör ett ramverk för att utvärdera och utveckla skolors digitaliseringsarbete. Förslaget till verktyget arbetades fram under hösten 2013 av en grupp med representanter från bland annat SKL, Skolverket, Digitaliseringskommissionen och kommuner.

Under våren 2014 pilottestade ett antal kommuner runt om i landet verktyget, däribland skolor i Västerbottens län som en del av en regional satsning. Från och med den 27/8 2014 finns LIKA, it-tempen för skolan version 1.0, tillgängligt för landets alla skolor och rektorer att använda. Under våren 2015 anpassades verktyget för förskolan. En anpassning som blev klar den 4 juni 2015.

Rapporter om LIKA

Baserat på data i LIKA har SKL dels tagit fram en rapport (2015), dels en enklare presentation (2017). Rapporten "Skolans digitalisering - hur långt har vi kommit?" är baserad på de värderingar som fanns publicerade i verktyget i augusti 2015. Rapporten lyfter upp några olika områden och tittar på hur rektorerna skattat läget för arbetet där.

En presentation baserad på publicerade värderingar i augusti 2017 (PDF, nytt fönster)

Rapport, Skolans digitalisering – hur långt har vi kommit 2015? (PDF, nytt fönster)

Webbsänt seminarium om rapporten (nytt fönster)

Presentationen från oktober 2017 är baserad på de värderingar som fanns publicerade i verktyget i augusti 2017 och visar aggregerad data från 16 av de cirka 80 indikatorer som finns i verktyget. Indikatorer som kan vara av extra intresse att titta på i och med förändringar i styrdokumenten och den beslutade Nationella strategin för skolväsendets digitalisering.

I samband med lanseringen av version 1.0 av verktyget har projektet slutrapporterats till regeringskansliet. Du finner här den officiella slutrapporten samt projektledare Johanna Karléns förord till rapporten.

Slutrapport, LIKA, it-tempen för lärare (PDF, nytt fönster)

Förord till rapport, Johanna Karlén, projektledare (PDF, nytt fönster)

Film om verktyget LIKA

Fler filmer om hur du använder LIKA-verktyget (nytt fönster)

LIKA för lärare

Vi utökar familjen och utvecklar nu ett skattningsverktyg för lärare – ”LIKA för lärare”.

LIKA för lärare

Läs vidare

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot