Publicerad: 22 oktober 2015

LIKA, it-tempen för skola och förskola

LIKA, it-tempen för skola och förskola, är ett verktyg som ska underlätta arbetet med it i skolan/förskolan. Verktyget är ett stöd för rektor, förskolechef och förvaltning att fokusera på rätt saker, att prioritera insatser och aktiviteter.

Om LIKA, it tempen för skola och förskola

Verktyget består av tre delar - självskattning, sammanfattning och handlingsplan. Rektorerna/förskolecheferna gör självskattningen, får en sammanfattning och ett förslag på handlingsplan baserat på skattningen. Handlingsplanen kan användas både i det praktiska arbetet och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Verktyget LIKA, it tempen för skolan

Bakgrund till verktyget

Sommaren 2013 ingick SKL och regeringen en överenskommelse om 2,8 miljoner kronor för att höja tempot i digitaliseringen av offentlig sektor. Ett av initiativen i överenskommelsen rör ett ramverk för att utvärdera och utveckla skolors digitaliseringsarbete. Förslaget till verktyget arbetades fram under hösten 2013 av en grupp med representanter från bland annat SKL, Skolverket, Digitaliseringskommissionen och kommuner.

Under våren 2014 pilottestade ett antal kommuner runt om i landet verktyget, däribland skolor i Västerbottens län som en del av en regional satsning. Från och med den 27/8 2014 finns LIKA, it-tempen för skolan, version 1.0 tillgängligt för landets alla skolor och rektorer att använda. Under våren 2015 anpassades verktyget för förskolan. En anpassning som blev klar den 4/6 2015.

Rapporter

Ett år efter lanseringen av LIKA, har SKL tagit fram rapporten "Skolans digitalisering - hur långt har vi kommit?" som baseras på de värderingar som fanns publicerade i verktyget i augusti 2015. Rapporten lyfter upp några olika områden och tittar på hur rektorerna skattat läget för arbetet där.

Rapport, Skolans digitalisering – hur långt har vi kommit? (PDF, nytt fönster)

Webbsänt seminarium om rapporten (nytt fönster)

I samband med lanseringen av version 1.0 av verktyget har projektet slutrapporterats till regeringskansliet. Du finner här den officiella slutrapporten samt projektledare Johanna Karléns förord till rapporten.

Slutrapport, LIKA, it tempen för skolan (PDF, nytt fönster)

Förord till rapport, Johanna Karlén, projektledare (PDF, nytt fönster)

Film om verktyget

Läs vidare

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot