Publicerad: 7 juli 2017

LIKA för pedagoger

Nu utökar vi vår familj av skattningsverktyg med fokus digitalisering och utvecklar tillsammans med kommunerna ett ”LIKA för pedagoger”. Verktyget är tänkt att vara ett konkret stöd för lärarna både i dagens arbete och i framtida arbete med tanke på förändringar i styrdokument och nationella strategier för skolväsendets digitalisering.

Tack vare crowd funding via SKL:s webbplats Dela Digitalt och bidrag från bland annat över 30 kommuner startar vi nu upp projektet att utveckla och erbjuda ett stöttande verktyg till landets lärare. Arbetet kommer starta direkt efter sommarsemestern och beräknas ta cirka 6-8 månader.

Verktyget kommer, precis som vårt befintliga verktyg LIKA, it-tempen för skola och förskola, att bestå av tre delar - självskattning, sammanfattning och handlingsplan. Läraren gör en självskattning, får en sammanfattning och förslag på handlingsplan med olika aktiviteter baserat på skattningen.

Kort beskrivning om LIKA för pedagoger (PDF, nytt fönster)

Dela Digitalt

Verktyget LIKA, it tempen för skolan

Mer information

Mer information kommer i samband med projektstart. Informtionen kommer du bland annat hitta här, men också på vår LIKA-blogg och i vår facebookgrupp.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot