Publicerad: 16 april 2018

LiKA för lärare

Nu utökas LIKA-familjen av skattningsverktyg med fokus på digitalisering och utvecklar tillsammans med kommunerna verktyget ”LiKA för lärare”.

Tack vare "crowd-funding" via SKL:s webbplats Dela digitalt och bidrag från bland annat över 30 kommuner startar SKL nu upp projektet att utveckla och erbjuda ett stöttande verktyg till landets lärare. Arbetet startade direkt efter sommarsemestern och beräknas ta cirka 6-8 månader.

Verktyget ska vara ett konkret stöd för lärarna både i dagens arbete och i framtida arbete med tanke på förändringar i styrdokument och nationella strategier för skolväsendets digitalisering.

"LiKA för lärare" kommer, precis som SKL:s befintliga verktyg LIKA, it-tempen för skola och förskola, att bestå av tre delar - skattning, sammanfattning och handlingsplan. Läraren gör en skattning, får en sammanfattning och förslag på handlingsplan med olika aktiviteter baserat på skattningen.

Kort beskrivning om LiKA för lärare (PDF, nytt fönster)

Dela digitalt

Verktyget LIKA, it-tempen för skolan och förskolan

Mer information om LiKA för lärare

Om du vill vara delaktig och följa arbetet, så är det främst via vår facebookgrupp men också på vår LIKA-blogg som information och möjlighet att tycka till kommer att finnas.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot