Publicerad: 27 november 2018

Rapporter och presentationer av LIKA-verktygen

SKL har tagit fram rapporter och presentationer för att visa på hur läget i landet ser ut gällande några områden. Dessa baseras på aggregerad data från LIKA, it-tempen för skola och förskola.

Örat mot rälsen - hur är digitaliseringsläget på landets skolor och förskolor, är en webbsändning som baseras på 2115 rektorer och förskolechefers delade värderingar i verktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola.

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Johanna Karlén
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot