Publicerad: 11 december 2017

Elevhälsa, skolmat

Skolan är enligt skollagen skyldig att genomföra och erbjuda elever olika hälsofrämjande insatser. Näringsriktig skolmat är viktig för elevernas välmående och skolprestationer. Det ska också finnas tillgång till elevhälsa med olika yrkesgrupper som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Ett sådant exempel är elevernas hälsobesök hos skolsköterskan.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot