Publicerad: 25 juni 2014
Prenumerera på Skola, förskola

Forskarutbildade lärare

Huvudmännen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för att
få en undervisning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.

En viktig del i detta är att de som arbetar i förskolan och skolan i större utsträckning än idag själva är med och på olika sätt producerar forskning som är relevant för verksamheten, till exempel genom att aktivt delta i eller leda forskningsprojekt.

Det ska också löna sig för lärare och skolledare att utbilda sig på forskarnivå och vi vill verka för ökade möjligheter att kombinera forskning och arbete i skolan.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot