Publicerad: 11 december 2017

Långsiktigt arbete med måluppfyllelse i AcadeMedias förskolor

I AcadeMedias förskolor används flera egenutvecklade uppföljningsverktyg med fokus på tre områden; grundläggande lagkrav, undervisningens kvalitet och förskolans måluppfyllelse.

Inom skolan följer man också upp verksamheternas måluppfyllelse utifrån tre olika kvalitetsaspekter, funktionell-, upplevd, och ändamålsenlig kvalitet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot