Publicerad: 11 december 2017

En tredjedel av kommunerna förbättrar styrkedjan i SKL PISA 2015

Cirka en tredjedel av Sveriges kommuner deltar i SKL PISA 2015. Syftet är att stärka styrning och ledning med fokus på att förbättra matematikresultaten.

I varje kommun deltar politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Kommunerna stöttar varandra i nätverk med att synliggöra och stärka sex centrala områden för en god styrning och ledning. Dessa beskrivs i länken nedan. Varje kommun granskar sin egen verksamhet med hjälp av övriga kommuner i nätverket. All dokumentation från arbetet finns tillgänglig både uppdelade per kommun och per område.

Dokumentation från SKL PISA 2015

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot