Publicerad: 11 december 2017

Skolans infrastruktur för forskning och utveckling

Expertrådets medlemmar har goda erfarenheter av att arbeta med forskningsbaserad skolutveckling. Våra rekommendationer i detta avsnitt handlar om att det behövs en bättre infrastruktur för forskning och utveckling i skolan. Det betyder exempelvis anställningar, karriärvägar, nätverk, samverkan och finansieringssystem. Detta ställer krav på såväl huvudmännens som lärosätenas organisation och arbete.

Dokumenterad erfarenhet av infrastruktur för forskning och utveckling

  • Venue – Tidskrift vid Linköpings universitet
    Linköpings universitet, Lärarrummet, vill med nättidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.
  • Vetenskap i skolan, VIS
    I Skåne finns organisationen VIS – Vetenskap I Skolan – som erbjuder skolutveckling på vetenskaplig grund.
  • Enköping inrättar lokal skolkommission
    En lokal skolkommission har inrättats för att analysera vad som behövs i kommunen för att stärka kvaliteten i skolan.

Dokumenterad erfarenhet av regional samverkan

Dokumenterad erfarenhet av finansiering system för hur forskning kan omvandlas till utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot