Publicerad: 11 december 2017

Vetenskap i skolan, VIS

I Skåne finns organisationen VIS – Vetenskap I Skolan – som erbjuder skolutveckling på vetenskaplig grund.

VIS är ett producentkooperativ som drivs av forskarutbildade lärare. VIS vill göra lärarnas dubbla kompetens av skolundervisning och forskning lätt tillgänglig även utanför den egna skolan eller kommunen genom att erbjuda bland annat lärarfortbildning, ledarskapsutveckling, mentorskap/coachning, analyser av utvecklingsbehov, processtöd, handledning i uppföljning och utvärdering av utvecklingsarbete samt forskningsöversikter och -sammanfattningar.
Vid sidan av helt skräddarsydda lösningar erbjuder VIS även generella moduler och paket som kan anpassas till olika verksamheters behov.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot