Publicerad: 11 december 2017

Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, PUD

PUD är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum (RUC) och har verkat som en sammanhållande organisation mellan högskolan och verksamhet sedan sedan 1997.

 Idag är 24 kommuner och skolhuvudmän anslutna till PUD. Förutom att vara en viktig utvecklingskraft för skola och lärarutbildning i regionen finns även ett betydelsefullt nätverk med andra lärosäten och Regionala utvecklingscentra.
PUD:s arbetsfält är omfattande då PUD utvecklar och organiserar verksamhet över alla de områden där skolan och högskolan möts. Eftersom alla resurser samlas i PUD:s verksamhet har huvudmännen stora möjligheter att göra prioriteringar av de frågor som är viktigast i regionen. Bland annat har en regional forskarskola startats som gör det möjligt även för små huvudmän att med vissa intervall låta egna lärare delta.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot