Publicerad: 11 december 2017

Aneby – systematisk skolutveckling som gett effekt

I Aneby har man arbetat systematiskt med årliga prioriteringar av förbättringsarbetet lokalt i förskolan, skolan och på fritidshemmet. Det valda området har varit fokus för det årets kompetensutveckling och har undersökts genom regelbundna kollegiala diskussioner och kollegialt lärande. Basen i arbetet är att nya moment i undervisningen prövas och förädlas successivt.

Under juni månad anordnas årligen en ”Lärstämma” där samtliga arbetslag redovisar sina aktiviteter under året, sina lärdomar och sina utvecklingstanka inför nästa år. Några områden som har varit utvecklingsområden är till exempel läsning i förskolan och i förskoleklass, formativ bedömning, likvärdighet i fritidshemmen, geometri för de äldre eleverna och resurser för elever med autismspektrumdiagnoser.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot