Publicerad: 11 december 2017

Stockholms forskningscirklar i bedömning och gensvar

Stockholm stad bedrev under ett par år tillsammans med Stockholms universitet forskningscirklar dels i bedömning dels i gensvar.
Forskningscirklarna byggde på lärarnas material och forskningslitteratur som diskuterades. Materialet förfinades och kunde användas av övriga lärare i cirkeln. Varje cirkel bestod av lärare från olika skolor.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot