Publicerad: 9 oktober 2018

Hallsberg – synliggjort kultur och värderingar på alla nivåer i skolan

I Hallsberg har skolresultaten förbättrats och kostnaderna minskat. Det har varit möjligt genom ett systematiskt förbättringsarbete i hela kommunens skolverksamhet.

I Hallsberg har skolresultaten förbättrats och kostnaderna minskat. Det har varit möjligt genom ett systematiskt förbättringsarbete i hela kommunens skolverksamhet.
Utgångspunkten var att analysera vilken kultur som fanns i de olika delarna av verksamheten i ett underifrånperspektiv; skolkultur, lärandekultur, organisationskultur regelkultur, resultatkultur, elevkultur.

Det blev tydligt att nya värderingar kunde förbättra skolornas lärandemiljö och därmed resultaten. Förbättringarna började med ett tydligt värdegrundsarbete. I både den undersökande fasen och åtgärdsfasen deltog alla förskolor och skolor, förvaltningen och politikerna i utbildningsnämnden.

Arbetet har genomförts tillsammans med Gunnar Berg och Mittuniversitetet, som har en utbildning för de som vill genomföra skolkulturanalyser

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot