Publicerad: 11 december 2017

Hudikgymnasiet och Framtidskompassen – värdegrund i fyra punkter

Hudikgymnasiet och Framtidskompassen -  skolor med tydlig värdegrund.

Hudikgymnasiet har formulerat skolans värdegrund i fyra kärnfulla punkter. Värdegrunden på skolan grundläggs i en ledarskapsutbildning som alla elever på skolan läser.

Hudikgymnasiet kvalitetsarbete och utveckling

Framtidskompassen har formulerat så kallade core values i en personalhandbok.

Framtidskompassen, Organisation av undervisning på Framtidskompassen (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot