Publicerad: 23 januari 2015

Förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem är en viktig del i många föräldrars vardag för att kunna kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Förskolan och fritidshemmet styrs av skollag och läroplaner.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Förskola erbjuds till barn mellan ett års ålder tills att de börjar förskoleklass eller skolan.

Fritidshemmet är ett komplement till utbildningen i förskoleklass och skola. Syfte är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Eleverna går i fritidshem den del av dagen de inte går i förskoleklass och skola, upp till vårterminen det år eleverna fyller 13, samt under lov.

Kommunen ska enligt skollagen erbjuda barn plats i förskola och fritidshem i den omfattning som behövs utifrån bland annat föräldrarnas arbete, studier eller om barnet av särskilda skäl har ett eget behov.

Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Alla barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år (allmän förskola) erbjudas förskola under minst 525 timmar om året. Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda fritidshem om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga. Från och med det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas istället för fritidshem.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot