Publicerad: 11 december 2017

Förskola

Aldrig har så många barn gått i förskolan som nu. Förskolan har hög kvalitet. Men bra måste bli alltid bli bättre. Därför satsar SKL särskilt på att stödja kommunernas utvecklingsarbete genom att lyfta olika kvalitetskriterier för förskola.

Det är närmare en halv miljon barn som i dag går i förskolan. Den svenska förskolan utmärks av hög kvalitet, tillgänglighet och trygg omsorg. Skolverkets stora föräldraenkät som publicerades 2013 visar att 95 procent av föräldrarna är nöjda med förskolan. Förskolan ligger också i topp i Svenskt kvalitetsindex (SKI) mätningar av kundnöjdhet.

I takt med att allt fler barn går i förskola har skillnaden mellan barn i förskola minskat. År 2012 hade nio av tio barn, oavsett föräldrars utbildningsbakgrund, plats i förskola. 

Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem. Resultat från föräldraundersökningen 2012

Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. I läroplanen står också vilket ansvar som vilar på förskollärare, arbetslag och förskolechef.

Förskolans läroplan. Reviderad 2016

Förskolan är en arbetsplats med goda framtidsutsikter. Förskolepersonal är eftertraktad och med rätt kompetens erbjuds jobb i hela landet. Av de som arbetar i förskolan idag är endast fyra procent män. SKL arbetar med att få fler män till förskolan.

Fler män till förskolan

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot