Publicerad: 11 december 2017

Allmänna råd förskola

Skolverket kom 2016 med nya allmänna råd med kommentarer om förskolan. De har tagits fram i syfte att stödja och ge vägledning för huvudmän, förskolechefer, förskollärare och arbetslag i arbetet med ökad måluppfyllelse och kvalitet inom förskolan. Materialet behandlar förskolans uppdrag, styrning och ledning, barngruppens och miljöns betydelse, särskilt stöd och samarbete med hemmet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot