Publicerad: 11 december 2017

Fakta förskola

Barn och grupper

 • Hösten 2015 var 493 300 barn inskrivna i förskolan. Det innebär en ökning med ca 115 000 barn på tio år.
 • Av alla barn i åldern 1–5 år i befolkningen är 83 procent inskrivna i förskola.
 • I åldersgrupperna 4 och 5 år går 94 procent av barnen i förskola.
 • Fördelningen mellan flickor och pojkar är i stort sett jämn. Det är 20 procent av barnen i förskolan som har utländsk bakgrund.
 • I genomsnitt har varje avdelning i förskolan 16,7 barn 2015 vilket är en liten minskning sedan 2014.
 • I kommunala förskolor har en avdelning i genomsnitt 16,8 barn och i fristående förskolor 16,5 barn.
 • I genomsnitt går det 13,2 barn per småbarnsgrupp (avdelningar med barn i ålder 1-3 år).
 • I kommunala förskolor har en småbarnsgrupp i genomsnitt 13,5 barn och i fristående förskolor 11,8 barn.

Personal

 • Det går 5,2 barn per årsarbetare i förskolan.
 • Det är 42 procent av alla årsarbetare i förskolan som har en förskollärarexamen.
 • Andelen med förskollärarexamen är 45 procent i de kommunala förskolorna och 28 procent i de fristående förskolorna.
 • I kommunala förskolor saknar 22 procent pedagogisk högskoleexamen eller gymnasial utbildning för arbeta med barn. I fristående förskolor är andelen 37 procent.
 • Antal förskolechefer 4 900.
 • Antal personal i förskolan 102 400.
 • Antal årsarbetare 94 200.

Källa: Skolverket och SCB

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot