Publicerad: 6 mars 2018

Fakta förskola

Barn och grupper

 • Hösten 2016 var 501 000 barn inskrivna i förskolan. Det innebär en ökning med ca 75 000 barn på tio år.
 • Av alla barn i åldern 1–5 år i befolkningen är 84 procent inskrivna i förskola. I åldersgrupperna 4 och 5 år går 95 procent av barnen i förskola.
 • Barn med utländsk bakgrund är något underrepresenterade i förskolan. 78 procent av barn 1-5 år med utländsk bakgrund är inskrivna i förskolan.
 • Fördelningen mellan flickor och pojkar i förskolan speglar könsfördelningen i befolkningen för barn i förskoleålder.
 • I genomsnitt har varje barngrupp i förskolan 15,9 barn 2016, vilket är en tydlig minskning sedan 2015.
 • I kommunala förskolor har en barngrupp i genomsnitt 15,8 barn och i fristående förskolor 16,0 barn.
 • I genomsnitt går det 12,8 barn per småbarnsgrupp (avdelningar med barn i ålder 1-3 år).
 • I kommunala förskolor har en småbarnsgrupp i genomsnitt 13,1 barn och i fristående förskolor 11,8 barn.

Personal

 • Det går 5,2 barn per årsarbetare i förskolan.
 • Det är 41 procent av alla årsarbetare i förskolan som har en förskollärarlegitimation.
 • Andelen med förskollärarlegitimation är 45 procent i de kommunala förskolorna och 28 procent i de fristående förskolorna.
 • 28 procent av årsarbetarna saknar pedagogisk högskoleutbildning eller gymnasial utbildning för att arbeta med barn.
 • I kommunala förskolor saknar 25 procent sådan utbildning. I fristående förskolor är andelen 40 procent.
 • Antal förskolechefer 4 800.
 • Antal anställda som arbetar med barn 105 800.
 • Antal årsarbetare som arbetar med barn 97 300.

Källa: Skolverket och SCB

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot