Publicerad: 18 januari 2018

Kvalitet i förskolan

SKL har tillsammans med Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och några kommuner utvecklat ett webbaserat verktyg för att bedöma, synliggöra, jämföra och främja kvalitet i förskolan.

Kvaliteten i förskolan bedöms genom verksamhetens förmåga att skapa förutsättningar för barn att lära och utvecklas. De enskilda barnen ska inte bedömas utan bedömningen gäller kriterier för att se om verksamheten ger barnen stöd i sitt lärande.

Kvalitetsbedömningen sker för tre område:

  • språkutvecklande arbetssätt
  • matematikutvecklande arbetssätt
  • systematiska kvalitetsarbete.

Bedömningen görs avdelningsvis av förskolechefen. Bedömningarna sker separat för varje avdelning och aggregeras sedan till en samlad bedömning av hela förskolan. När det gäller det språkutvecklande och det matematikutvecklande arbetssättet kan resultatet aggregeras till en helhetsbild för kommunens alla förskolor.

Verktyget Kvalitet i förskolan

Webbsändning: Information om verktyget Kvalitet i förskolan

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot