Publicerad: 18 november 2014

Kvalitetsnyckeltal för förskola

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) redovisar olika kvalitetsnyckeltal för förskolan i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Nyckeltalen bygger på det utvecklingsarbete som bedrivits inom ramen för det nationella Jämförelseprojektet och SKL:s projekt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).

Målsättningen är att fånga in kvalitetsindikatorer som kan komplettera annan statistik som produceras inom förskoleområdet, till exempelt volym- och kostnadsstatistik från Skolverket och Statistiska centralbyrån. Det är frivilligt för kommunerna att samla in och publicera statistiken. I den senaste undersökningen deltog 183 kommuner.

Du hittar data på Koladas webbplats via Färdiga presentationer/Kvalitet i verksamheten/Förskola. Du kan också gå via Koladas fria sökning, Bläddra för nyckeltal, Särskilda nyckeltassamlingar – kommun/Kvalitet i verksamheten/Förskola.

Koladas webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot