Publicerad: 18 januari 2018

Omsorg på obekväma arbetstider

Allt fler kommuner erbjuder omsorg på obekväma tider. Med det avses vanligtvis helger samt vardagar mellan kl. 19.00 och 06.00.

Antalet barn inskrivna på obekväma tider har ökat stadigt de senaste åren. Hur utvecklingen har sett ut finns det uppgifter om hos Skolverket, se den översta länken nedan. Vid senaste mätning hösten 2015 var det cirka 5 500 barn inskrivna i omsorg på obekväma tider. Av landets totalt 290 kommuner hade 204 kommuner då barn inskrivna i sådan verksamhet

Det är ungefär dubbelt så många kommuner som för tio år sedan. Vilka kommunerna är och hur många barn de var och en har inskrivna finns det uppgifter om hos Skolverket, se den andra länken nedan.

Kommunerna är inte skyldiga, men ska enligt skollagen sträva efter, att erbjuda barn omsorg på obekväma tider i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete och familjens situation i övrigt.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot