Publicerad: 28 februari 2018

SAMSA - digitalt stöd för bedömning av kvalitet

SKL har tillsammans med Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och några kommuner utvecklat ett webbaserat verktyg för att bedöma, synliggöra, jämföra och främja kvalitet i förskolan.

Verktyget innehåller tre bedömningsområden; matematikutvecklande arbetssätt, språk och kommunikation samt systematiskt kvalitetsarbete. Varje område har sex kriterier indelade i olika nivåer från låg till hög kvalitet:

  • språkutvecklande arbetssätt
  • matematikutvecklande arbetssätt
  • systematiskt kvalitetsarbete.

Förskolechefen genomför en bedömning av varje område för var och en av förskolans avdelningar. Bedömningarna aggregeras sedan till en samlad bedömning av hela förskolan. När det gäller det språkutvecklande och det matematikutvecklande arbetssättet kan resultatet aggregeras till en helhetsbild för kommunens alla förskolor. Resultaten kan därefter presenteras både på förskolenivå och övergripande kommunnivå.

Verktyget ger därmed ett underlag till att följa och utveckla förskolans kvalitet på flera olika nivåer.

Verktyget Kvalitet i förskolan (nytt fönster)

Webbinarium Samsa för kvalitet i förskolan - 5 april 2017

Hur kommer jag igång?

SKL delar ut licens till en kommunansvarig i varje kommun, som i sin tur fördelar behörighet till förskolecheferna i kommunen, så att de kan göra sina utvärderingar. Det är även möjligt att fördela behörighet till fristående förskolor. Den kommunansvarige är lämpligast någon som jobbar med förskolefrågor centralt i kommunen.

Du begär licens genom att mejla Lotta Andersson Damberg, lotta.andersson.damberg@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot