Publicerad: 11 december 2017

SAMSA - digitalt stöd för bedömning av kvalitet

Nu publicerar SKL ett nytt digitalt stöd för att bedöma kvalitet i förskolan.  Verktyget och hur du kommer igång med arbetet presenterades vid ett webbinarium.

Webbinarium Samsa för kvalitet i förskolan - 5 april 2017

Förskolans styrdokument beskriver ett viktigt och komplext uppdrag. Förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska leda till att barn lär och utvecklas samtidigt som de enskilda barnen inte ska bedömas. Därför kan inte kvalitet i förskolan bedömas samma sätt som i skolan.

Kvalitetsutveckling på flera nivåer

Verktyget innehåller tre bedömningsområden; matematikutvecklande arbetssätt, språk och kommunikation samt systematiskt kvalitetsarbete. Varje område har sex kriterier som förskolechefen bedömer var och en för sig. Kriterierna är indelade i olika nivåer, från låg till hög kvalitet.

Förskolechefen gör bedömningarna avdelningsvis för varje förskola. Resultaten kan därefter presenteras både på förskolenivå och övergripande kommunnivå. Det ger därmed ett underlag till att utveckla förskolans kvalitet på flera olika nivåer. 

Stödet är framtaget tillsammans med ett antal kommuner i Stockholms län och görs efter en pilotomgång tillgängligt för alla intresserade kommuner.

Hur kommer jag igång?

SKL delar ut licens till en kommunansvarig i varje kommun, som då i sin tur fördelar behörighet till förskolecheferna i kommunen, så att de kan göra sina utvärderingar. Den kommunansvarige har även möjlighet att ge behörighet till fristående förskolor.  Den som får kommunen licens är lämpligast någon som jobbar med förskolefrågor centralt i kommunen.

Du begär licens genom att mejla Hanna Sällemark.

Läs vidare:

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot