Publicerad: 9 december 2014

Fritidshem

SKL vill stödja medlemmarna i att utveckla en framgångsrik skola. Att lyfta fram fritidshemmets betydelse och uppmärksamma frågan om god kvalitet är ett led i vårt arbete. Vi vill bidra till att alla kommuner ska kunna erbjuda fritidshem av god kvalitet.

Material för huvudmän

SKL har tagit fram ett material till stöd för skolhuvudmän (politiker och förvaltning) för att stärka kvaliteten i fritidshem. Materialet är ett komplement till Skolverkets nya allmänna råd.

Utgångspunkt i arbetet har varit det som framkom under en hearing på SKL i februari 2014. Representanter från högskolan (forskare, doktorander, lärarutbildare), verksamheten (förvaltning, rektorer och fritidspedagoger), fackliga organisationer och myndigheter har fått lämna synpunkter på ett utkast till material.

Under hösten presenterar SKL materialet i olika sammanhang tillsammans med Skolverket som presenterar sina allmänna råd.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot