Publicerad: 25 juni 2018

Öppen förskola för språk och integration

Utifrån en överenskommelse med regeringen arbetar SKL med en satsning som pågår under tre år: 2018-2020.

Satsningen syftar till att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor samt att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.

Satsningen ska kartlägga och sprida exempel på hur kommuner kan samordna öppen förskola och stöd i språkinlärning för utrikes födda kvinnor.

Det praktiska arbetet i satsningen

I överenskommelsen mellan regeringen och SKL ingår bland annat att

  • SKL ska kartlägga hur kommuner redan i dag bedriver öppen förskola enligt syftet i satsningen samt identifiera kommuners behov och förutsättningar att driva sådan verksamhet.
  • SKL ska kartlägga och sprida exempel på hur kommuner kan samordna öppen förskola och vara ett stöd i språkinlärning samt stöd till etablering i arbets- och samhällslivet.
  • SKL ska sprida information om det statsbidrag som finns att söka för kommuner.

För insatsen har regeringen avsatt fem miljoner kronor för 2018. Regeringen beräknar att avsätta motsvarande belopp både 2019 och 2020.

Den här sidan kommer att utvecklas med mer information under våren och framåt.

Erbjuder ni i er kommun språkstöd till utrikes födda föräldrar inom ramen för den öppna förskolan? Vi är intresserade av att veta mer, kontakta oss gärna!

Inspirationskonferens öppen förskola för språk och integration

Konferens med fokus på den öppna förskolan som arena för språkstöd och integration

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot