Publicerad: 11 december 2018

Öppen förskola för språk och integration

I flera kommuner är den öppna förskolan en viktig mötesplats för språk och integration. Här kan utrikes födda föräldrar utveckla sin svenska, stärkas i sin föräldraroll, få information om förskolans viktiga roll för barnens utveckling samt skapa ett umgänge för sina barn och sig själva.

Öppna förskolan

Sedan våren 2018 driver SKL satsningen Öppen förskola för språk och integration. Syftet är att påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor och öka deltagandet i förskolan. Satsningen är en överenskommelse med regeringen och ska pågå under tre år. 

Arbetet inom satsningen

I webbsändningen från den 27 augusti 2018 presenteras arbetet inom satsningen.

I filmen berättar två kommuner om hur de har utformat lyckade verksamheter. Dessutom informerar Länsstyrelsen om ett statsbidrag som kan sökas för finansiering.

Kartlägga och sprida exempel

Som en del i satsningen kommer SKL att kartlägga befintlig verksamhet, inventera lokala behov för att driva sådan aktivitet samt sprida lärande exempel på hur kommuner samordnar öppen förskola med språkundervisning och andra integrationsinsatser. SKL ska även sprida information om det statsbidrag som finns att söka för kommuner.

Du kan läsa mer om några av de verksamheter vi har besökt under fliken Studiebesök i kommuner.

Kontakta oss gärna

Erbjuder ni i er kommun språkstöd till utrikes födda föräldrar inom ramen för den öppna förskolan? Vi är intresserade av att veta mer, kontakta oss gärna!

Bakgrund till satsningen

Många utrikes födda och nyanlända kvinnor är föräldralediga under längre perioder. Deras etablering i arbets- och samhällslivet blir då försenad, vilket även får negativa konsekvenser för integration och jämställdhet. En annan utmaning är att en stor grupp barn med utländsk bakgrund i lägre grad deltar i förskola än barn med svensk bakgrund. Det kan hämma dessa barns språkliga utveckling och framtida etablering i samhället. 

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emil Larsson
    Projektkoordinator
  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Hanna Sällemark
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot