Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser skola och förskola

 • torsdag
  19
  apr
  2018

  LiKA för lärare lanseras

  Den 19 april lanseras skattningsverktyget LiKA, it-tempen för lärare. Ett verktyg tänkt som stöd i arbetet med digitaliseringen. I samband med lanseringen bjuder vi in till ett enkelt webinarium där ni får se och höra om verktyget och tankarna bakom.

 • fredag
  20
  apr
  2018

  Webbsändning om förskolans kompetensförsörjning

  Det råder brist på både förskollärar- och barnskötarutbildade och bristen väntas öka. Rekrytering av nyutbildade kommer inte att räcka för att möta kompetensbehoven. Vad kan vi göra för på lokal och nationell nivå?

 • fredag
  27
  apr
  2018

  Idékonferens om samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning

  Syftet med konferensen är att inspireras av lokala och regionala exempel på samverkan mellan skolformerna, med fokus på yrkesutbildningar, för att möta nya målgrupper och utmaningar.

 • tisdag
  22
  maj
  2018

  Kommunal juridik (Sigtuna)

  På årets temadagar kring kommunal juridik kommer, förutom det sedvanliga nyhetssvepet, frågor som rör det kommande valet att diskuteras.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Nyanlända och skolan - juridiska frågor

  En endagskurs där du får vägledning kring vilka skyldigheter och befogenheter kommunen har gällande skolgång till nyanlända elever.

 • lördag
  1
  sep
  2018

  Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

  Nu erbjuder SKL fler lärare möjlighet till utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Kursen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot