Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser skola och förskola

 • lördag
  1
  sep
  2018

  Utbildning i Skriva sig till lärande (STL)

  Nu erbjuder SKL fler lärare möjlighet till utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Kursen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser.

 • tisdag
  18
  sep
  2018

  Alla vinner! - Hur en välfungerande klagomålshantering kan förbättra din skola

  Välkommen till en halvdagskonferens för idé- och erfarenhetsutbyte kring klagomålshantering. SKL och Friskolornas riksförbund arrangerar gemensamt denna konferens som riktar sig till skolhuvudmän.

 • måndag
  15
  okt
  2018

  Gymnasiekonferens 2018

  Varmt välkommen till SKL:s årliga gymnasiekonferens. Konferensen ger en orientering i aktuella frågor som rör gymnasieskolan och syftar till att ge kunskap, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

 • onsdag
  17
  okt
  2018

  Gymnasieantagning i praktiken - lagstiftning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

  Aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa samt två fördjupningspass med fokus på GDPR och asylsökande elever ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

 • tisdag
  23
  okt
  2018

  Gymnasieantagning i praktiken - antagning, tillämpning och erfarenhetsutbyte

  Aktuella frågor med anknytning till gymnasieantagning och praxis gällande dessa samt två fördjupningspass med fokus på GDPR och asylsökande elever ur ett gymnasieantagningsperspektiv.

 • tisdag
  20
  nov
  2018

  Arena Bygga Skola 2018

  En konferens och mötesplats för alla som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, använda och förvalta skolor. Ta del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet om olika lärmiljöer samt hur vi tillsammans kan skapa bra skolor.

 • tisdag
  27
  nov
  2018

  Grundkurs i gymnasieantagning 2018

  För dig som nyligen har börjat arbeta med frågor i gymnasieskolan som avser mottagande, antagning, gymnasiesamverkan och skolekonomi genomför vi en särskild grundkurs.

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Språkstöd och integration för föräldralediga i öppen förskola

  Välkommen till en konferens med fokus på den öppna förskolan som arena för språkstöd och integration.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot