Publicerad: 10 oktober 2018

Modersmålsundervisning Sundsvalls kommun

Sundsvalls har på alla nivåer tagit ett helhetsgrepp kring organisationen för nyanlända elever. Inom Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) ryms modersmålundervisning från förskola till gymnasiet, studiehandledning, prövningar, kartläggning samt välkomnande av nyanlända elever i grundskolan.

Kommunen kan bidra med information om hur de har organiserat och tänkt kring modersmålsundervisning och studiehandledning samt hur IKT som verktyg används av modersmålslärarna.

De kan också beskriva hur de arbetar med kollegial systematisk kunskapsbildning för modersmålslärare och studiehandledare för att säkerställa att verksamhet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Kontakt

Ulrika Segervald
Chef för Centrum för flerspråkigt lärande
073-270 21 31
ulrika.segervald@skola.sundsvall.se

Lars Karlstrand
Chef Elevhälsa Centrum för kunskapsbildning
070-322 17 65
lars.karlstrand@sundsvall.se

Martina Lundberg
Biträdande chef Centrum för flerspråkigt lärande
070-180 73 26
martina.lundberg@sundsvall.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot