Publicerad: 11 december 2017

Modersmålsundervisning Sundsvalls kommun

Sundsvalls har på alla nivåer tagit ett helhetsgrepp kring organisationen för nyanlända elever. Inom Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) ryms modersmålundervisning från förskola till gymnasiet, studiehandledning, prövningar, kartläggning samt välkomnande av nyanlända elever i grundskolan.

Kommunen kan bidra med information om hur de har organiserat och tänkt kring modersmålsundervisning och studiehandledning samt hur IKT som verktyg används av modersmålslärarna.

De kan också beskriva hur de arbetar med kollegial systematisk kunskapsbildning för modersmålslärare och studiehandledare för att säkerställa att verksamhet vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot