Publicerad: 14 januari 2019

Mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg

Alla nyanlända elever, som inte tidigare gått i svensk skola, kommer till mottagningsenheten Välkomsten för kartläggning av kunskaper och skolbakgrund.

Mottagningsenheten Välkomsten finns på Pedagogiskt center och tar emot elever från grundskolan till gymnasiet. Personalen på Välkomsten kartlägger grundskoleelever och gymnasielever enligt Skolverkets obligatoriska bedömningsmaterial, steg 1. För grundskolelever säkerställer Välkomsten att kartläggning i steg 2 genomförs. Steg 1 fokuserar på elevens språk och skolbakgrund. I steg 2 får eleven visa sina förmågor och erfarenheter av läsande och skrivande samt sin förmåga i matematiskt tänkande. Vi har ett nära samarbete med Modersmålsenheten och tolkförmedling och därmed tillgång till många olika språk vid kartläggning. Personalen på Välkomsten har pedagogisk utbildning och god erfarenhet av att ta emot barn från olika länder.

Elever och vårdnadshavare blir kallade till ett hälsobesök med Elevhälsans personal.
Efter kartläggningen blir eleven placerad på en skola. För grundskoleelever gäller det fria skolvalet. Elever på väg mot Språkintroduktionsprogram blir placerad av Avdelningen för övergripande gymnasiefrågor.

När kartläggningen är genomförd får den mottagande skolan ta del av bedömningen. För grundskoleelever finns kartläggningsprofilerna från steg 1 och steg 2 dokumenterade i webbverktyget Unikum. Efter överlämningen kontaktar den mottagande skolan elev och vårdnadshavare för skolstart.

Kontakt

Maria Lundquist
0733-10 59 54
Maria.lundquist@helsingborg.se

Jennie Bladh
0732-31 11 52
Jennie.bladh@helsingborg.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot