Publicerad: 11 december 2017

Organiseringen av introduktionsprogrammet språkintroduktion för nyanlända i gymnasieåldern Mölndals stad

Mölndal har utformat en organisation för språkintroduktion för att möta en språkligt, kulturellt och utbildningsmässigt heterogen grupp.

Idag erbjuds undervisning i svenska som andraspråk i grupper för analfabeter och i nivågrupperingar utifrån kunskapsmålen i grundskolans år 1-3, 4-6 och 7-9 samt en grupp som läser SFI parallellt med praktik.

Målet för utbildningen är att utifrån en väl utvecklad studie- och yrkesvägledning göra bedömningar kring den bästa utbildningsvägen för den enskilde eleven mot vidare studier eller anställningsbarhet och utifrån denna målbild utformas den individuella studieplanen.

Inom språkintroduktionen i Mölndal kan man idag exempelvis ta emot nyanlända inom rimlig tid, nivågruppera, erbjuda studiestöd på modersmålet och man har också på huvudmannanivå välutvecklade rutiner för eftersökning från Migrationsverket, rutiner kring skolgång för papperslösa. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet med språkintroduktion har man också ett långt framskridet utvecklingsarbete kring utbildningsvägar efter språkintroduktionen.

SprintSFI är ett projekt mellan Utbildningsförvaltingen, Krokslättsgymnasiet, Vuxenutbildningen i Mölndal och Social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Kursen vänder sig till elever som är 18 år eller äldre.

SprintSFI, Krokslättsgymnasiet (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot