Publicerad: 11 december 2017

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever (och andra elever) Linköpings kommun

Linköpings kommun har startat en mottagningsenhet för att förbättra mottagningen och introduktionen av nyanlända elever i kommunen. Där är kartläggning av elevernas kunskaper en viktig del.

Linköpings kommun kan även bidra med kunskap och erfarenhet kring; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, organisation av arbetet med nyanlända elever, flerspråkighet i förskolan, modersmålsundervisning, studiehandledning, organisation och undervisning i internationella klasser, föräldrasamverkan samt interkulturellt förhållningssätt.

Vill dela med sig av bland annat dokument och filmer

Linköpings kommun har kommunala riktlinjer gällande mottagning, modersmålsundervisning och studiehandledning. Har även olika dokument gällande mottagning, introduktion och undervisning.

Linköpings kommun håller även på att utveckla riktlinjer för kartläggningen och spelar in ett antal "informationsfilmer".

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot