Publicerad: 10 oktober 2018

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Norrköpings kommun

Språk och lärande (SoL) och är en utbildningsinsats för förskolor och skolor i Norrköpings kommun i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Det övergripande syftet med insatsen i kommunen är att öka kunskaperna, de teoretiska så väl som praktiska, kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, för att alla barn och elever ska lyckas i förskolan och i skolans alla ämnen. Insatsen syftar även till att öka kunskaperna kring flerspråkighet och andraspråksinlärning.

SoL-kurser har hållits sedan 2012. Utvecklingspedagoger planerar, organiserar och genomför på förskolor och skolor i Norrköpings kommun.

Kontakt

Caroline Bötrius
Utvecklingspedagog
caroline.botrius@edu.norrkoping.se

Helena Danielsson
Utvecklingspedagog
helena.danielsson@edu.norrkoping.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot