Publicerad: 3 december 2014

Hälsobesök, nyanlända

Nyanlända elever ska i likhet med andra elever erbjudas hälsobesök, men många elever har inga tidigare erfarenheter av elevhälsan. Därför har denna informationsfilm tagits fram.

Hälsobesök för nyanlända (nytt fönster)

Tanken är att filmen ska kunna visas inför hälsoundersökningar av nyanlända elever. Filmen innehåller syn-, hörsel-, tillväxt- och ryggkontroll samt vaccination.

Ett viktigt budskap i filmen är att skolsköterskan samarbetar med övrig personal inom elevhälsan och att elevhälsan vid behov samverkar med andra aktörer, exempelvis socialtjänst och hälso- sjukvård.

Filmen om hälsobesök finns på fem olika språk: arabiska, engelska, romani, somaliska och svenska.

Filmen har tagits fram av Vänersborgs kommun tillsammans med projektet Psynk - psykisk hälsa, barn och unga.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot