Publicerad: 14 december 2016

Handbok för gymnasieantagning 2017-2018

Handboken för gymnasieantagning innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser enligt lag, förordning och föreskrifter samt kommentarer av SKL om mottagande och antagning till studievägar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Syftet med handboken är att underlätta hanteringen av sådana frågor i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot