Publicerad: 19 september 2018

Webbsändning om skolans rekryteringsutmaning

Antalet elever blir allt fler samtidigt som många lärare går i pension. Behovet av lärare är så stort att det inte räcker att utbilda fler. Vi måste även utveckla organisation och arbetssätt i skolan. 

Tid: 21 februari 2018 10.00 - 11.00

Innehåll

  • Hur ser rekryteringsläget ut de kommande åren?
  • Vad kan man göra lokalt för att möta behoven?

Medverkande

  • Blommensbergskolan
  • Borlänge
  • Malmö
  • Utredare från SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot