Publicerad: 7 april 2017

Olika problem kräver olika lösningar

För att göra rätt och utvecklas måste kommuner, skolor och lärare ha friheten att göra olika.

Det finns en övertro på nationella lösningar – om alla gör lika så blir resultaten bättre. Det leder till krav på fler nationella reformer och ökad statlig styrning.

Men långt ifrån alla har samma problem och behov. Det gäller såväl skolor som enskilda elever.

Istället behövs lösningar utifrån lokala behov. Det är grundläggande för en likvärdig undervisning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot