Publicerad: 7 april 2017

Samsyn behövs

Det behövs en samsyn om lösningar och vägen framåt. Där innehåll väger tyngre än system.

Skolans stora utmaningar handlar om att:

  • Ge eleverna likvärdiga möjligheter utifrån skollagens höga ambitioner
  • Undervisa för ett samhälle i förändring, där digitaliseringen är en viktig del
  • Hitta skolans roll för att möta segregationen, i samverkan med det övriga samhället
  • Alla i skolan ska vara trygga och må bra
  • Möta behoven av resurser för skolans utveckling och utbyggnad

SKL är ense med många andra om utvecklingsbehoven: undervisning, arbetssätt, kompetensförsörjning samt tydliga roller, styrning och ledning.

Men det behövs en samsyn om lösningar och vägen framåt. Där innehåll väger tyngre än system.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot